25LECIE TOWARZYSTWA

Młodzież Świdnicka realizując przesłanie Jana Pawła II, który niejednokrotnie Przypominał że świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi…

95 ROCZNICA BITWY POD ZADWÓRZEM

Tak jak my spotykamy się w sierpniu każdego roku, pod naszą tablicą na świdnickim cmentarzu, symbolem historycznych wydarzeń, tak w…

POLSKA SZKOŁA WE LWOWIE

Szkoła założona w 1816 r., przy kościele św. Marii Magdaleny we Lwowie, nosiła nazwę Lwowska Trywialna Szkoła św. Marii Magdaleny.…

20LECIE TOWARZYSTWA

27 października 2009 o godz. 16.00 w teatrze miejskim kresowiacy świętowali swój jubileusz. Na uroczystości pojawiło się wielu gości, między…

DNI LWOWA I KULTURY KRESOWEJ 2014

Dwadzieścia sześć lat temu, 12 listopada 1988 roku powołano Towarzystwo Miłośników Lwowa przyjmując motto „Walczymy o Pamięć”. W tym samym…